Iloa yhdessä toimimisesta!

Tietoa yhdistyksestä

 

Loimaan Jyty ry on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn paikallisyhdistys. Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto.

Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja okeuksien kehitykseen sekäe distää heidän yhteenkuuluvuuttaanm yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.

Yhdistys on perustettu 25.10.1967

Jäsenedut

Jäsenmaksu on 1,32 % varsinaisesta palkasta (ei koske lisiä eikä lomaraa). Jäsenenä saat Jytyliiton jäsenedut. www.jytyliitto.fi/jäsenelle/jäsenedut. Euromääräinen jäsenmaksu on 5€/kk (esim hoitovapaa, Kelan peruspäivärahaa saavat, opintovapaa)

Euromääräistä jäsenmaksu peritään täysiltä kuukausilta jäseneltä, joka on jäänyt ilman palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta. Jäsenen tulee ilmoittaa aika yhdistykselle.

Mikäli jäsenmaksua on rästissä yli neljältä kuukaudelta, jäsen menettää oikeutensa liiton, kassan ja yhdistyksen etuihin.

Liitto on ottanut jäsentensä turvaksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta ifistä. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Lisätietoja vakuutuksesta saat www.jytyliitto.fi/jäsenelle/jäsenedut

Liitto on vakuuttanut jäsenensä myös vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksella. Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti vuosittain yli kuusi kuukautta asuvat liiton alle 65-vuotiaat jäsenet, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa. Jos jäsen eroaa tai hänet erotetaan jäsenyydestä, vakuutusurva päättyy välittömästi.

Jäsen, muista ilmoittaa yhdistykselle, kun haluat liittyä jäseneksi, ilmoitat euromääräisen jäsenmaksuun siirtymisestä, eroat liitosta, ilmoitat siirtymisestä eläkkeelle, osoitteen/sähköpostin muutoksista. Voit pyytää tarvitsemasi lomakkeet myös palautteen avulla.

 

 


 

 

Kannattaa vilkaista ainakin etusivumme uutispalstaa ja rss-lukijaa, Tapahtumat-sivun kalenteria sekä tapahtumista kertovia kuvia ja videoita, Yhteystiedot-sivun karttaupotusta ja lomakkeita sekä Jäsensivujen mahdollisuuksia!